Patience Pioniers in Boston: Ednah Dow Littlehale Cheney

In het vorige artikel Patience Pioniers in London vroegen we ons af of er connectie is tussen schrijfsters Lady Cadogan en Ednah Dow Littehale Cheney. We baseren deze gedachtegang op het feit dat Lady Cadogan over “Amerikaanse” spellen schrijft. Terwijl E.D. Cheney ook een Patience spellen boek heeft uitgebracht.

ED Cheney

Nog wel in het Amerikaanse Boston, door uitgeverij Lee and Shepard. Met de voorlopige tijdlijn van de Patience boeken in ons achterhoofd, gaan we weer op onderzoek uit.

 • Illustrated Games of Patience, Lady Cadogan, 1874
 • Games of Patience, William B. Dick, 1883
 • New Series of Games, New Games of Patience, Lady Cadogan, 1887

wie is Ednah Dow Littlehale Cheney

E D Cheney is geboren in 1824, Lady Cadogan in 1820. In 1904 is E. D. Cheney overleden, Lady Cadogan in 1890. Geen twijfel mogelijk dus dat ze tijdsgenoten waren. Zelfs ook met Willam B. Dick die geleefd heeft van 1827 tot 1901. Patience spelen was in ieder geval toen nog steeds net zo populair als nu.

E.D. Cheney is geboren en opgegroeid in Boston. In tegenstelling tot de normale gang van zaken – vrouwen geen educatie – hebben haar ouders ervoor gezorgd dat ze de best mogelijke educatie kreeg. Ze heeft zelfs Frans geleerd.

Haar eerste boek Patience : a series of games with cards heeft ze uitgegeven in 1869 in Boston. Zij was dus eerder dan haar tijdsgenoten! Maar de grote vraag is of zij dan de eerste Patience Pionier is.

Zodra we haar boek in duiken, geeft ze meteen zelf al het antwoord op onze vraag. We lezen namelijk in het voorwoord al dat op moment van schrijven Patience heel populair is in Duitsland. En ze geeft een referentie naar een ander boek van andere auteur, Miss Bremer. Dat is onze cue, op zoek naar het boek van Miss Bremer dus.

Het boek THE HOME OR, LIFE IN SWEDEN van Fredrika Bremer werd uitgegeven in 1853 al, met een duidelijke beschrijving die E.D. Cheney goed is bijgebleven:

pOSTillion Patience

Louise had three hobby-horses, although she never would confess that she had a single one. The first was to work tapestry; the second, to read sermons; and the third, to play Patience, and more especially Postillion. A fourth had of late began to discover itself, and that was for medicine—for the discovering and administering of useful family medicines; nay, she had herself decocted a certain elixir from nine bitter herbs, which Henrik declared would be very serviceable in sending people to the other world. Louise was no way disturbed by all this, for she did not allow herself to be annoyed by remarks.

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer’s Biografie vertelt ons dat haar boeken zijn meegegroeid met haar leven, lijkt het. Zij was in haar tijd een wereldberoemde schrijfster die in haar tijd al vertaald werd in andere talen. Hoe ouder ze werd, hoe meer ze zich verdiepte in maatschappelijke vraagstukken. Waardoor ze ook meer ging schrijven over politieke en maatschappelijke topics. Want In het begin gingen haar boeken over het gezin, het huishouden, liefdesverwikkelingen en de psychologische relaties tussen mannen en vrouwen.

Miss Bremer bracht dit zo herkenbaar dat het literaire thema’s werden. Ze gaf als een van de eersten de roman een filosofische inhoud die een belangrijk onderdeel werd van de culturele ontwikkeling.

Een van haar grote drijfveren moet de status van de vrouw zijn geweest. Want op dat moment waren ongehuwde vrouw juridisch onbekwaam en afhankelijk: ze mochten niet over eigen geld beschikken, niet trouwen zonder toestemming van ouders of voogd. Hoger onderwijs was uitgesloten voor vrouwen en politiek al helemaal taboe.

jeanne d’arc

Er ontstond een nieuw publiek, een lezende middenklasse. De roman werd het gebied waar de maatschappelijke tegenstellingen van die tijd konden worden getoond. De roman werd een instrument voor sociale verandering. Een centraal punt voor debat en discussies over ethiek. Een beetje a la Jeanne D’Arc.

Haar boek The Home zal dus een must read boek zijn geweest voor vele vrouwen van alle rangen en standen. Dus ook voor Ednah Dow Littlehale Cheney die volgens de beschrijving van ThoughtCo zelf ook een prominente voorvechtster was van maatschappelijke hervormingen.

In deze era van vrouwelijke schrijfsters die de wereld willen veranderen, is het onmogelijk dat Lady Cadogan dit boek niet heeft gelezen. Misschien heeft ze de inspiratie voor haar charity wel gevonden bij E.D. Cheney. Want de opbrengst van Ednah’s boek moest naar de Freedman Scholen gaan, een liefdadigheid waar ze zich vele jaren voor heeft ingezet.

Ednah Dow Littlehale cheney’s Liefde voor KUNst

E.D. Littlehale was getrouwd met Seth W. Cheney, die samen met zijn broer John Cheney inmiddels vereeuwigd zijn als wereldberoemde kunstenaars. Opmerkelijk is ook weer de liefde voor gravures en lithografieën net zoals bij Patience Pionier Willam B Dick. De werken van de gebroeders Cheney zijn vandaag de dag nog te bezichtigen zijn in verschillende musea. Ednah heeft ook beider memoires geschreven.

Herkomst Patience Spelen

E.D. Cheney geeft in haar boek ook de bron voor haar boek prijs. Ze stelt dat de meeste van de Patiencespellen zijn overgenomen uit een klein Frans Boekje waarvan ook de Engelse vertaling haar onder de ogen was gekomen. Ze vond de vertaling dermate gebrekkig dat ze een remake wilde maken.

Daarnaast zijn er nog andere Patiencespellen in haar boek van andere bronnen die ze niet benoemt maar duidelijk niet van haar afkomstig zijn. We lezen ook in het boek dat er bij de uitgave van haar boek Patiencekaarten bij werden geleverd. Kleine patiencekaartjes, die gangbaar waren in die tijd omdat ze makkelijker in de hand lagen.

ednah DOW littlehale cheney’s KLEIN FRANS BOEKJE

Onze zoektocht gaat dus verder naar het klein Frans boekje. Waar dan Patience waarschijnlijk ook staat omschreven als Solitaire.

Solitaire en de rest van haar Patience spellen

Solitaire Patience

 • Solitaire
 • Grandfathers
 • The Sultan
 • Paternal
 • Trios, a Variation of Paternal
 • Musical
 • The Legitimist
 • Fourteen
 • Windmill
 • Salique Law
 • Push Pin
 • Little Lots
 • Wandering Card
 • Patience at St. Helena
 • Blockade
 • Number Eleven
 • The Egyptian
 • The Clock
 • Double Jump
 • Nivernaise
 • Duchess of Luynes
 • Picture
 • Lady of the Manor
 • Honors
 • Puzzle
 • Knave’s Dial
 • Brunette & Blonde
 • Square
 • Queen’s Party
 • Fifteen in a row
 • Napoleon or the Pet game
 • Old Stager
 • Corners
 • Rank and File
 • Toad

Andere Patience boeken

In volgende uitgaven van de Patienceboeken van Ednah Dow Littlehale Cheney zien we dat ook nieuwe Patience spellen worden toegevoegd, onder andere:

 • Fooliana
 • Triangle
 • Staircase
 • Game of Seven
 • Sequel to Musical A Spell
 • Louise’s Game
 • Bethel
 • Weavers
 • Gambler’s Patience
 • Fours
 • Bridal Wreath
 • Picture
 • Gallery
 • The Flower Garden
 • Reversible Sequences
 • Intervale
 • Queen’s Cotillon
 • Sympathy

Volgende Artikel Patience Pioniers

Toch weer leuk dat we in een volgende artikel op zoek kunnen gaan naar Patience Pioniers in Frankrijk. We begonnen in Amerika, zijn in Engeland geweest en nu naar Frankrijk. De vorige publicaties zijn te lezen in de categorie Patience Pioniers.

Dan beginnen we gelijk bij koning Charles VII, de man van de honderdjarige oorlog. Want er is in tweede helft 19de eeuw ook in Frankrijk een Patience spellen schrijfster, Comtesse de Blanccoeur. Zij citeert zelfs dat spelkaarten en meer bepaald Patiencespellen voor deze koning zijn ontwikkeld. Om zijn dementie draaglijker te maken.

Zou zij E D Cheney hebben gekend of Lady Cadogan? Of mss zelfs Willam B. Dick? Lees het in het volgende artikel.