Privacy Policy Patience.nl

Privacy Policy Patience.nl ,datum laatste update: [27 juli 2023]

Inleiding

Welkom bij Patience.nl. We hechten veel waarde aan uw privacy en willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en delen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van Patience.nl stemt u in met de voorwaarden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verzamelde informatie

2.1 Persoonlijke informatie

Bij het spelen van het spel op Patience.nl worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen. U kunt het spel spelen zonder enige vorm van registratie.

2.2 Google Ads

Patience.nl maakt gebruik van Google Ads om advertenties weer te geven. Google Ads kan cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw interacties met de website en andere websites die u bezoekt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Webshop en Gegevensverzameling

3.1 Registratie

Om aankopen te kunnen doen in onze webshop, moet u zich registreren en een account aanmaken. Hierbij vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres. Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken, af te handelen en te leveren.

3.2 Betalingen

Voor betalingen in onze webshop maken we gebruik van het betalingsplatform Stripe. Tijdens het betalingsproces worden uw betalingsgegevens rechtstreeks verwerkt door Stripe en worden deze niet opgeslagen op Patience.nl. We hebben geen toegang tot uw volledige betalingsinformatie, zoals creditcardnummers. Raadpleeg het privacybeleid van Stripe voor meer informatie over hoe zij uw gegevens beschermen.

Gegevensopslag en bewaartermijn

We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dat nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet. Klantgegevens worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd om uw privacy te waarborgen, tenzij wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Met betalingsdienstaanbieder Stripe om betalingen te verwerken.
 • Met Google Ads voor gepersonaliseerde advertenties.
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

We nemen redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Hoewel we ons best doen om uw gegevens te beveiligen, kunnen we de absolute veiligheid van informatie niet garanderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Als u uw gegevens wilt bijwerken of wilt laten verwijderen uit ons systeem, kunt u contact met ons opnemen via [vul hier het contactadres in].

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op Patience.nl.

Patience.nl (“wij”, “ons” of “onze”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Dit Privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Patience.nl.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website, inclusief de bijbehorende sub domeinen (gezamenlijk aangeduid als onze “Dienst”), evenals onze applicatie, Patience.nl. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Dienst, geeft u aan dat u dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en dat u akkoord gaat met het verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.

Definities en kernbegrippen

Om zaken zo helder mogelijk uit te leggen in dit Privacybeleid, worden de volgende termen, telkens wanneer zij worden genoemd, strikt als volgt gedefinieerd:

 • Cookie: een kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te verstrekken en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer in dit beleid sprake is van “Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”, wordt verwezen naar Hotei Productions LTD (Hotei Productions LTD 26 Ghar Id-Dud Street Sliema SLM1573 Malta), dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit Privacybeleid.
 • Land: het land waar Patience.nl of de eigenaren/oprichters van Patience.nl gevestigd zijn, in dit geval Malta.
 • Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de dienst van Patience.nl te gebruiken met het oog op het beheer van de relaties met hun consumenten of gebruikers van hun diensten.
 • Apparaat: elk apparaat met een internetverbinding, zoals een telefoon, tablet, computer of enig ander apparaat dat kan worden gebruikt om Patience.nl te bezoeken en de diensten te gebruiken.
 • IP-adres: elk apparaat dat met het internet is verbonden, krijgt een uniek nummer toegewezen, het zogenoemde internetprotocol (IP)-adres. Deze nummers worden doorgaans toegekend in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met het internet.
 • Personeel: verwijst naar personen die in dienst zijn bij Patience.nl of die onder contract staan om namens een van de partijen een dienst te verlenen.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct of indirect, al dan niet in combinatie met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijk persoon mogelijk maakt.
 • Dienst: verwijst naar de dienst die door Patience.nl wordt aangeboden, zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien van toepassing) en op dit platform.
 • Diensten van derden: verwijst naar adverteerders, sponsoren van wedstrijden, promotionele en marketingpartners en anderen die onze inhoud aanbieden of van wie wij menen dat hun producten of diensten u mogelijk interesseren.
 • Website: de website van Patience.nl, toegankelijk via deze URL: https://www.patience.nl
 • U: een persoon of entiteit die bij Patience.nl is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen informatie van u wanneer u onze website bezoekt, zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

De volgende informatie wordt verzameld:

 • Naam / Gebruikersnaam
 • E-mailadressen
 • Postadressen
 • Factuuradressen
 • Debet-/creditcardnummers

De informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren (uw gegevens stellen ons in staat beter te reageren op uw individuele behoeften)
 • Om onze website te verbeteren (wij streven er voortdurend naar om ons aanbod op de website te verbeteren, gebaseerd op de informatie en feedback die we van u ontvangen)
 • Om onze klantenservice te verbeteren (uw gegevens helpen ons om effectiever te reageren op uw verzoeken voor klantenservice en ondersteuningsbehoeften)
 • Voor het verwerken van transacties
 • Voor het organiseren en beheren van een wedstrijd, promotie, enquête of andere functie op de site
 • Om e-mails te versturen

Wanneer gebruikt Patience.nl eindgebruikersgegevens afkomstig van derden?

Patience.nl verzamelt gegevens van eindgebruikers die noodzakelijk zijn om de diensten van Patience.nl aan onze klanten te leveren. Eindgebruikers kunnen ons vrijwillig informatie verstrekken die zij beschikbaar hebben gemaakt op sociale media en websites. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, kunnen wij openbaar toegankelijke informatie verzamelen van de sociale media en websites die u heeft opgegeven. U kunt zelf bepalen hoeveel van uw gegevens op sociale media en websites openbaar worden gemaakt door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen aan te passen.

Wanneer gebruikt Patience.nl klantgegevens van derden?

We ontvangen informatie van derde partijen wanneer u contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld, wanneer u uw e-mailadres aan ons verstrekt om interesse te tonen in het klant worden bij Patience.nl, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraude detectiediensten aan Patience.nl levert. We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar beschikbaar is op sociale media websites. U kunt bepalen hoeveel van uw informatie sociale media websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.

Delen we de verzamelde informatie met derden?

We kunnen de verzamelde informatie, zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens, delen met derden zoals adverteerders, wedstrijdsponsors, promotionele en marketingpartners, en anderen die onze inhoud aanbieden of wiens producten of diensten mogelijk interessant voor u kunnen zijn. We kunnen de informatie ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen en zakenpartners. Als we betrokken zijn bij een fusie, verkoop van activa of andere bedrijfsherstructurering, kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens eveneens delen of overdragen aan onze rechtsopvolgers.

We kunnen vertrouwde externe dienstverleners inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te leveren, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de website, databasemanagement, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten die u mogelijk via de website aanschaft. We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke informatie en mogelijk enkele niet-persoonlijke gegevens delen met deze derde partijen om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren.

We kunnen delen van onze logbestandgegevens, waaronder IP-adressen, voor analytische doeleinden delen met derden zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan het worden gebruikt om de algemene locatie en andere techno grafische gegevens te schatten, zoals de verbindingssnelheid, of u de website op een gedeelde locatie heeft bezocht en het type apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken. Zij kunnen informatie over onze advertenties en wat u op de website ziet, aggregeren en vervolgens audit, onderzoek en rapportage voor ons en onze adverteerders verzorgen.

We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u openbaar maken aan overheidsinstanties of wetshandhavingsfunctionarissen, of aan particuliere partijen als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is om te reageren op vorderingen, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij te beschermen, de veiligheid van het publiek of een persoon, om illegale, onethische of juridisch aansprakelijke activiteiten te voorkomen of te stoppen, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Waar en wanneer wordt informatie verzameld van klanten en eindgebruikers?

Patience.nl verzamelt persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals hierboven beschreven.

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te dienen, stemt u ermee in om e-mails van ons te ontvangen. U kunt uw deelname aan een van deze e-maillijsten op elk moment opzeggen door te klikken op de afmeldlink of een andere uitschrijfoptie die is opgenomen in de betreffende e-mail. We sturen alleen e-mails naar personen die ons hebben gemachtigd om contact met hen op te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij. We sturen geen ongevraagde commerciële e-mails, omdat we net zo’n hekel hebben aan spam als u.

Door uw e-mailadres in te dienen, stemt u er ook mee in dat wij uw e-mailadres gebruiken voor klantendoelgroep targeting op sites zoals Facebook, waar we aangepaste advertenties weergeven aan specifieke personen die ervoor gekozen hebben om communicatie van ons te ontvangen. E-mailadressen die enkel via de bestelverwerkingspagina zijn ingediend, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van informatie en updates met betrekking tot uw bestelling. Als u ons echter hetzelfde e-mailadres op een andere manier heeft verstrekt, kunnen we het gebruiken voor een van de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Let op: als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, vindt u gedetailleerde afmeldinstructies onderaan elke e-mail.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben om Patience.nl aan u te leveren en om de doeleinden te vervullen die in dit beleid worden beschreven. Dit geldt ook voor iedereen met wie we uw gegevens delen en die namens ons diensten uitvoert. Wanneer we uw gegevens niet langer hoeven te gebruiken en er geen noodzaak is om ze te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, zullen we ze uit onze systemen verwijderen of ze depersonaliseren zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, indient of raadpleegt. We bieden het gebruik van een beveiligde server aan. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens versleuteld in de database van onze betalingsgatewayproviders om alleen toegankelijk te zijn voor personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie wordt uw privé-informatie (creditcards, Burgerservicenummers, financiële gegevens, enz.) nooit bewaard. We kunnen echter de absolute beveiliging van alle informatie die u naar Patience.nl stuurt niet garanderen, noch kunnen we garanderen dat uw informatie in de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op een van onze fysieke, technische of beheersmaatregelen.

Kan mijn informatie worden overgedragen naar andere landen?

Patience.nl is opgericht in Malta. Informatie die via onze website wordt verzameld, via directe interacties met u of door gebruik van onze hulpdiensten, kan van tijd tot tijd worden overgedragen aan onze kantoren of personeel, of aan derde partijen over de hele wereld, en kan overal ter wereld worden bekeken en gehost, ook in landen die mogelijk geen wetten van algemene toepasbaarheid hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens reguleren. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, stemt u door gebruik te maken van een van de bovenstaande, vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

Is de informatie die via Patience.nl wordt verzameld veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en beheersmaatregelen om de veiligheid te waarborgen, onbevoegde toegang te voorkomen, gegevensbeveiliging te handhaven en uw informatie op de juiste manier te gebruiken. Mensen en beveiligingssystemen, inclusief versleutelingssystemen, zijn echter niet onfeilbaar. Bovendien kunnen mensen opzettelijke misdrijven plegen, fouten maken of beleid niet naleven. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als de toepasselijke wetgeving ons een niet-afstand bare plicht oplegt om uw persoonlijke gegevens te beschermen, gaat u ermee akkoord dat opzettelijk wangedrag de norm zal zijn om onze naleving van die plicht te meten.

Kan ik mijn informatie bijwerken of corrigeren?

De rechten die u heeft om updates of correcties aan te vragen voor de informatie die Patience.nl verzamelt, zijn afhankelijk van uw relatie met Patience.nl. Personeelsleden kunnen hun gegevens bijwerken of corrigeren zoals beschreven in ons interne bedrijfsbeleid voor werknemers.

Klanten hebben het recht om de beperking van bepaald gebruik en openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie als volgt aan te vragen. U kunt contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie die over u op onze systemen wordt bewaard te verwijderen (onder voorbehoud van de volgende alinea), door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die we bewaren, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid vóór een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot het profiel verlenen of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het technisch gezien niet mogelijk is om elk afzonderlijk gegeven van de informatie die u aan ons heeft verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om onze systemen te back-uppen om informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies, betekent dat er mogelijk een kopie van uw gegevens bestaat in een niet-wisbare vorm die moeilijk of onmogelijk voor ons te vinden is. Direct na ontvangst van uw verzoek zullen alle persoonlijke gegevens die in actief gebruikte databases en andere gemakkelijk doorzoekbare media zijn opgeslagen, worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd, voor zover redelijkerwijs en technisch haalbaar.

Als u een eindgebruiker bent en uw gegevens wilt bijwerken, verwijderen of informatie over u wilt ontvangen die wij hebben, kunt u dit doen door contact op te nemen met de organisatie waarvan u klant bent.

Personeel

Als u een medewerker of sollicitant van Patience.nl bent, verzamelen wij informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We gebruiken de verzamelde informatie voor HR-doeleinden om arbeidsvoorwaarden aan medewerkers te verstrekken en sollicitanten te screenen.

U kunt contact met ons opnemen om (1) uw gegevens bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) een overzicht van de informatie die we over u hebben, te ontvangen. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die we bijhouden, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid vóór dergelijke updates, correcties, wijzigingen of verwijderingen.

Verkoop van bedrijf

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van Patience.nl of een van zijn gelieerde ondernemingen (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van Patience.nl of een van zijn gelieerde ondernemingen waarmee de dienst verband houdt, of in het geval dat we onze activiteiten beëindigen of een verzoekschrift indienen of een verzoekschrift tegen ons hebben ingediend in een faillissements-, reorganisatie- of soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij ermee instemt zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

Affiliates

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze affiliates. Voor de doeleinden van dit privacybeleid betekent “Affiliate” elke persoon of entiteit die direct of indirect Patience.nl controleert, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met Patience.nl, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie met betrekking tot u die wij aan onze affiliates verstrekken, zal door die affiliate worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Malta, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten. U stemt in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in verband met enig geschil of actie die ontstaat tussen de partijen onder of in verband met dit privacybeleid, met uitzondering van personen die mogelijk rechten hebben om claims in te dienen onder het Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaanse kader.

De wetten van Malta, met uitzondering van de regels voor conflicterende wetten, zijn van toepassing op deze overeenkomst en uw gebruik van de website. Uw gebruik van de website kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.

Door Patience.nl te gebruiken of rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u uw aanvaarding van dit privacybeleid aan. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, moet u niet met onze website omgaan of onze diensten gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, directe interactie met ons of het volgen van wijzigingen in dit privacybeleid die het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens niet significant beïnvloeden, betekent dat u die wijzigingen accepteert.

Uw toestemming

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de diensten. De diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Patience.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die tot uiting komen op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van de diensten naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op elke andere website, inclusief die met een link op ons platform, is onderhevig aan de eigen regels en beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Advertenties

Deze website kan advertenties van derden bevatten en links naar sites van derden. Patience.nl geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of geschiktheid van de informatie in die advertenties of sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en sites en de aanbiedingen van de derde partijen.

Advertenties houden Patience.nl en veel van de websites en diensten die u gebruikt gratis. We werken hard om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.

Advertenties van derden en links naar andere sites waar goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen van Patience.nl voor de sites, goederen of diensten van derden. Patience.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties, beloftes die worden gedaan, of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Cookies voor Advertenties

Deze cookies verzamelen informatie over uw online activiteit op de website en andere online diensten gedurende de tijd om online advertenties relevanter en effectiever voor u te maken. Dit wordt interesse gebaseerde reclame genoemd. Ze voeren ook functies uit zoals het voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt en ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders. Zonder cookies is het erg moeilijk voor een adverteerder om zijn doelgroep te bereiken, of om te weten hoeveel advertenties er werden getoond en hoeveel klikken ze ontvingen.

Cookies

Patience.nl gebruikt “Cookies” om de gebieden van onze website te identificeren die u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat door uw webbrowser. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit zoals video’s echter niet beschikbaar zijn of moet u uw inloggegevens elke keer invoeren als u de website bezoekt, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder was ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld. Als u echter cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet correct of helemaal geen toegang krijgen tot functionaliteit op onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Blokkeren en uitschakelen van cookies en vergelijkbare technologieën

Ongeacht waar u zich bevindt, kunt u uw browser ook instellen om cookies en vergelijkbare technologieën te blokkeren. Deze actie kan echter onze essentiële cookies blokkeren en voorkomen dat onze website correct functioneert, en u kunt mogelijk niet alle functies en diensten volledig benutten. U moet er ook rekening mee houden dat u mogelijk enkele opgeslagen informatie verliest (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen verschillende bedieningselementen beschikbaar. Het uitschakelen van een cookie of categorie van cookies verwijdert de cookie niet uit uw browser; u moet dit zelf doen vanuit uw browser. U moet het helpmenu van uw browser raadplegen voor meer informatie.

Betalingsgegevens

Met betrekking tot eventuele creditcard- of andere betalingsverwerkingsgegevens die u ons hebt verstrekt, verplichten wij ons ertoe dat deze vertrouwelijke informatie op de meest veilige manier mogelijk wordt opgeslagen.

Privacy van kinderen

We richten ons niet op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen onze service en ons beleid wijzigen, en het kan nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, zodat ze nauwkeurig onze service en ons beleid weergeven. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en u de gelegenheid geven om deze te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u daarna de service blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of enig bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere producten en diensten) of links naar websites of diensten van derden aanbieden (“Diensten van derden”).

U erkent en gaat ermee akkoord dat Patience.nl niet verantwoordelijk is voor Diensten van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Patience.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van derden.

Diensten van derden en links daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u maakt er geheel op eigen risico en onderhevig aan de voorwaarden van dergelijke derde partijen te gebruik.

Facebook Pixel

Facebook pixel is een analysetool waarmee u de effectiviteit van uw advertenties kunt meten door te begrijpen welke acties mensen ondernemen op uw website. U kunt de pixel gebruiken om: ervoor te zorgen dat uw advertenties aan de juiste personen worden getoond. Facebook pixel kan informatie verzamelen van uw apparaat wanneer u de service gebruikt. Facebook pixel verzamelt informatie die wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid.

Google Maps API

Google Maps API is een krachtige tool die kan worden gebruikt om een aangepaste kaart, een doorzoekbare kaart, incheckfuncties, live gegevens, routes te plannen of een mashup te maken. Google Maps API kan informatie van u en uw apparaat verzamelen voor beveiligingsdoeleinden. Google Maps API verzamelt informatie die wordt bewaard in overeenstemming met het huidige privacybeleid.

Cookies

We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit zoals video’s echter niet beschikbaar zijn of moet u uw inloggegevens elke keer invoeren als u de website bezoekt, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder was ingelogd.

Contacteer ons

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op [27 juli 2023].